logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu cwricwlwm Noddwyr English
homess-21

Lles

Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaetholclawr adroddiad Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol

Adrooddiad Adran 3

Beth ydi effaith arferion darllen da ar fwynhad a chynnyd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ?

Adroddiad Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol

 


SchoolBeat

imageGwybodaeth ar y we ar gyfer athrawon, rhieni a disgyblion am:

  • gyffuriau a chamddefnyddio sylweddau
  • ymddygiad cymdeithasol a'r gymuned
  • diogelwch personol

www.schoolbeat.org

 


Cadw’n Saff ar lein

imageGwefan defnyddiol I’ch help I fod yn saff ar y we.

www.thinkuknow.co.uk

 


Cadw eich Plant yn saff

imageCadw’n plant yn ddiogel - Canllaw i Rieni

Cadw’n ddiogel - Rhannwch eich gofidion (Canllaw i Blant)


 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach  logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru