logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu Noddwyr Noddwyr English
homess-dosbarth-1

Llywodraethwyr

Enw

Swyddogaeth A Chategori

Bethan Prys Jones

Pennaeth

Bethan Rhys

Dirprwy - Athrawon

Elin Wyn Hughes

Rhieni

Carys Williams

Cyfetholedig

Gweno Roberts

Rhieni

Theresa Evans

Yr Eglwys yng Nghymru

Caren Jones

Awdurdod Addysg
Pwyllgor Iechyd a Diogelwch

Ms Gwenno Glyn

Cyngor Gwynedd
Cadeirydd
Pwyllgor penodiadau; Cyllid

Mrs Nia Parry

Rhieni

Mrs Carys Evans

Cyngor Cymuned

Mrs Naomi Wood

Yr Eglwys yng Nghymru

 

Adran Ddiogel Llywodraethwyr

Eco-Schools logo Ysgolion Iach  logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru