logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu cwricwlwm Noddwyr English
slideshow-4

Llywodraethwyr

Enw

Swyddogaeth A Chategori

Bethan Prys Jones

Pennaeth

Gweno Glyn

Llywodraethwyr ALL (Cadeirydd)

Gareth Williams

Cynghorydd Sir

Bethan Rhys

Athro Llywodraethwyr

Sioned Roberts,
Meleri Roberts,
Ffion Williams,
Gwenno Jones

Llywodraethwyr Rhieni

Caren Jones

Staff Ategol

Llywodraethwyr Cymunedol

Gwenan Griffiths

Naomi Wood,
Sera Roberts

Llywodraethwyr Eglwys

 

Adran Ddiogel Llywodraethwyr

Eco-Schools logo Ysgolion Iach  logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru