logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu cwricwlwm Noddwyr English
slideshow-4

Rhieni

Croeso i dudalen Rhieni.

Rydym yn credu bod partneriaeth gadarn rhwng yr ysgol a'r cartref yn hanfodol er mwyn gallu cyd-weithioi sicrhau bod pob plentyn yn gwneud y gorau y gallent.

 

Dyma wefan ar gyfer cefnogi rhieni - ADYaCh

image

 

Cofiwch gofrestru i dalu ar lein

Am gymorth i ddefnyddio'r system ewch i: gwynedd.llyw.cymru/talueichysgol

 

 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach  logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru