logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu cwricwlwm Noddwyr English
homess-21

Rhieni

Croeso i dudalen Rhieni.

Rydym yn credu bod partneriaeth gadarn rhwng yr ysgol a'r cartref yn hanfodol er mwyn gallu cyd-weithioi sicrhau bod pob plentyn yn gwneud y gorau y gallent.

Dyma wefan ar gyfer cefnogi rhieni - ADYaCh

Eco-Schools logo Ysgolion Iach  logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru