logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu cwricwlwm Noddwyr English
homess-21

Pwy ydi Pwy

Mrs Bethan Prys Jones - Pennaeth
Mrs Bethan Rhys - Athrawes CA2
Mrs Lois Williams - Athrawes CA2
Mrs Elin Parri - Athrawes CA2
Miss Catrin Alwen - Athrawes CA2
Miss Cadi Williams - Athrawes CS
Anti Jane - Cymhorthydd CS
Anti Caren - Cymhorthydd CA2
Miss Gwenan Jones - Cymhorthydd CS/CA2
Miss Rebeca Owen - Cymhorthydd GAD

Mrs Marina Jones– Cogyddes
Mrs Lona Williams – Cymhorthydd Cegin
Mrs Mari Davies – Gorychwilydd Amser Cinio

Gofalwraig
Carys Ellis– Glanhawraig

Eco-Schools logo Ysgolion Iach  logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru