logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu Noddwyr Noddwyr English
homess-dosbarth-1

Pwy ydi Pwy

Mrs Bethan Prys Jones – Pennaeth
Miss Swyn Llewelyn – Athrawes CS
Mrs Bethan Rhys – Athrawes CS
Anti Jane – Cymhorthydd CS
Anti Carys – Cymhorthydd Un i Un
Anti Sioned – Cymhorthydd Un i Un
Miss Lora – Cymhorthydd Un i Un
Miss Gwenan Jones – Cymhorthydd CS
Anti Caren – Cymhorthydd CA2
Miss Rebeca Owen – Cymhorthydd GAD
Mrs Janet Roberts – Athrawes CA2
Mr Ilan Williams – Athro CA2
Mrs Elin Parri – Athrawes CA2

Mrs Sharon Glyn Hughes – Cogyddes
Mrs Lona Williams – Cymhorthydd Cegin
Mrs Mari Davies – Gorychwilydd Amser Cinio

Gofalwraig
Yvette Anson – Glanhawraig

 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach  logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru