logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu Noddwyr Noddwyr English
homess-dosbarth-19

Cwricwlwm i Gymru

Cwricwlwm newydd yng Nghymru

Newid y ffordd y mae plant a phobl ifanc yn dysgu yn yr ysgol

I lawrlwytho y llyfryn Cwricwlwm newydd yng Nghymru cliciwch yma

 

 

Gadewch i ni ddechrau

Canllaw ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd

I lawrlwytho y llyfryn Gadewch i ni ddechrau cliciwch yma

6 Maes Dysgu;

 • Celfyddydau Mynegiannol
 • Iechyd a Lles
 • Y Dyniaethau
 • Mathemateg a Rhifedd
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

 

Y 4 Diben;

 • Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog
 • Cyfranwr Mentrus, Creadigol
 • Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus
 • Unigolion Iach, Hyderus

 

 

 

 

 

 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru