logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu cwricwlwm Noddwyr English
slideshow-4

Dosbarth

Iglw

 • iglw-1
 • iglw-2
 • iglw-3
 • iglw-4
 • iglw-5

Wythnos Iechyd Meddwl

 • bl1a2-3
 • meithrin-2
 • meithrin-3

Thema Gofalu am ein Byd - Casglu Sbwriel a tyrbin gwynt

Mae plant Cyfnod Sylfaen wedi bod yn brysur yn casglu llawer o sbwriel ar draeth Towyn heddiw ac ymlaen i weld y tyrbin gwynt yn Crugeran ar y ffordd adref. Roedd pawb wedi mwynhau.

 • llun-5
 • llun-5
 • llun-7

Ailgylchu yn y Gymuned

Cafodd blwyddyn 1 a 2 groeso mawr gan y busnesau lleol heddiw wrth ddosbarthu eu posteri a sticeri ailgylchu o gwmpas yr ardal.

 • llun-1
 • llun-2
 • llun-3
 • llun-4

Wythnos Iechyd Meddwl

Blwyddyn 1 a 2

 • bl1a2
 • bl1a2-2
 • bl1a2-3

Gwybodaeth Yma'n fuan

 

Gwybodaeth Yma'n fuan

 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru