logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu cwricwlwm Noddwyr English
slideshow-4

Croeso i dudalen y Cyngor Ysgol Eglwys

Y Lloches

Cafodd blwyddyn 2 wrando ar lyfr difyr 'Y Lloches' heddiw a dysgom ni wers bwysig iawn. Yng ngeiriau'r disgyblion "Maen bwysig i ni fod yn glen a chroesawsus bob amser, yn enwedig gyda phobl sy'n teimlo'n unig dros y Nadolig. Rydym wedi gwneud posteri i roi ar waliau yn ysbyty Bryn Beryl ac yn gwneud cardiau Nadolig arbennig i neiniau a teidiau sy'n unig dros y Nadolig."14.12.20 Dyma blant blwyddyn 2 yn adrodd stori'r geni ar ffurf pie corbett.


Cyngor Ysgol Eglwys Pont y Gof 2019 – 2020

Cyngor Ysgol

Eco-Schools logo Ysgolion Iach  logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru