logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu Noddwyr Noddwyr English
homess-dosbarth-1

Newyddion

18.05.17 Gala Nofio

imageLlongyfarchiada' enfawr i griw'r Gala Nofio heddiw! Wedi llwyddo i ddod yn gyntaf allan o'r ysgolion gyda mwy nag 80 o ddisgyblion. Gwych iawn bawb!


27.03.17 Bore Coffi

imageDiolch i bawb am ddod draw i'r bore coffi ddydd Iau. Bu i bawb gael hwyl yn cogninio, sgwrisio a chasglu arian. Hoffai flwyddyn 5 a 6 ddiolch o galon i bawb am ddod i gefnogi. Bu i swm teilwng gael ei godi i elusenau. Dyma ambell lun o'r diwrnod.


23.03.17 Bore Coffi

imageDiolch yn fawr i rai o'r rhieni am ddod i mewn i'n helpu prynhawn 'ma i baratoi ar gyfer y bore coffi yfory. Mae plant 3,4,5 a 6 wedi bod wrthi'n coginio popeth o gacenni cri i frownis!
Dewch draw i'r ysgol 'fory rhwng 10-11 am baned, cacen a sgwrs! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


17.03.17 Pêl Rwyd

imageYn dilyn eu llwyddiant yr wythnos diwethaf ym Mhorthmadog, bu i'r tîm gael mynd yn eu blaenau eto'r wythnos hon, i'r rownd nesaf, y tro hwn yn chwarae timau o Wynedd gyfan. Bu iddynt chwarae yn arbennig o dda, a bu i bawb ddod o'r twrnament yn wen o glust i glust. Llongyfarchiadau iddynt am fynd mor bell, a diolch anferthol i Heidi Bakwell (rhaint yn yr ysgol) am eu hyfforddi.


13-14.03.17 Plas Menai

imageDiolch i Blas Menai am y croeso dros y ddeuddydd diwethaf, mae pawb wedi cael andros o hwyl yn hwylio, kyakio, dringo a beicio! Cliciwch yma i gael rhywfaint o luniau o'n anturiaethau!!


22.11.16 Seiri'r Coed

imageMae'r Seiri wedi bod yn brysur yn paratoi at ei ffair Nadolig cyntaf yn Hwyl yr Wyl, Pwllheli y penwythnos hwn!


18.11.16 Plant Mewn Angen

imageY Cyngor Ysgol wedi llwyddo i gasglu £210 ar gyfer Plant Mewn Angen heddiw. Diolch i bawb am y gefnogaeth!


17.11.16 Llongyfarchiadau Gwenan Haf Jones

imageHoffai Ysgol Pont y Gof longyfarch Gwenan Haf Jones ar ei llwyddiant yn Rali Goffa James Trenholme y penwythnos diwethaf. Rhannodd ei phrofiadau gyda Blwyddyn 3 a 4.
Yn y llun gwelir rhai o blant a buodd yn brysur yn cynhorthwyo ar y noson.


 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach  logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru