logo

News Children School Parents Contact curriculum Sponsors Cymraeg
homess-21

Welfare

(translation coming soon...)

Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaetholcover of Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol report

Adrooddiad Adran 3

Beth ydi effaith arferion darllen da ar fwynhad a chynnyd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ?

Adroddiad Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol

 


SchoolBeat

imageGwybodaeth ar y we ar gyfer athrawon, rhieni a disgyblion am:

  • gyffuriau a chamddefnyddio sylweddau
  • ymddygiad cymdeithasol a'r gymuned
  • diogelwch personol

www.schoolbeat.org

 


Cadw’n Saff ar lein

imageGwefan defnyddiol I’ch help I fod yn saff ar y we.

www.thinkuknow.co.uk

 


Keeping Your Children Safe

imageKeeping our children safe! A guide for parents

Cadw’n ddiogel - Rhannwch eich gofidion (Canllaw i Blant) (translation coming soon...)


Eco-Schools logo Ysgolion Iach  logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru