logo

News Children School Parents Contact curriculum Sponsors Cymraeg
homess-21

Welcome to the Church School Council's Page

Y Lloches (Welsh Only)

Cafodd blwyddyn 2 wrando ar lyfr difyr 'Y Lloches' heddiw a dysgom ni wers bwysig iawn. Yng ngeiriau'r disgyblion "Maen bwysig i ni fod yn glen a chroesawsus bob amser, yn enwedig gyda phobl sy'n teimlo'n unig dros y Nadolig. Rydym wedi gwneud posteri i roi ar waliau yn ysbyty Bryn Beryl ac yn gwneud cardiau Nadolig arbennig i neiniau a teidiau sy'n unig dros y Nadolig."14.12.20 Dyma blant blwyddyn 2 yn adrodd stori'r geni ar ffurf pie corbett. (welsh only)


Pont y Gof Church School Council 2019 – 2020

Cyngor Ysgol

Eco-Schools logo Ysgolion Iach  logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru