logo

News Children School Parents Contact curriculum Sponsors Cymraeg
homess-21

Welcome to the School Council's Page

(English translation coming soon...)


Eich Llais, Eich Dweud!

logo Cyngor YsgolBeth yw cyngor ysgol?

Grŵp o ddisgyblion yw Cyngor Ysgol, sydd wedi cael eu hethol gan eu cyd ddisgyblion i gynrychioli barn a chodi materion gydag uwch-reolwyr a llywodraethwyr yr ysgol. Rhoddir y cyfle i’r cyngor ysgol fwrw ymlaen â phrosiectiau gwahanol ar ran y disgyblion, a chyfrannu at gynllunio, cynllun datblygu’r ysgol, cyfarfodydd llywodraethu a phenodiadau staff.

Cyngor Ysgol Pont y Gof 2019 – 2020

Cynrychiolir y Cyngor Ysgol gan ddosbarthiadau blynyddoedd 2 i 6. Ar ddechrau bob blwyddyn cynhelir pleidlais yn y dosbarthiadau er mwyn ethol dau ddisgybl i’w cynrychioli ar y Cyngor Ysgol. Bydd yr aelodau yn cyfarfod dwywaith y tymor er mwyn trafod syniadau’r cynghorau dosbarth cyn penderfynu ar flaenoriaethau a rhaglen weithredu am y tymor. Bydd yr aelodau yn rhannu eu blaenoriaethau yn dymhorol gyda holl ddisgyblion yr ysgol, staff, corff llywodraethu a’r gymuned.

Cyngor Ysgol

 • Cofnodion (i ddilyn)
 • Areithiau (i ddilyn)
 • Cynllunio logo newydd (i ddilyn)
 • Taith o amgylch yr ysgol (i ddilyn)
 • Plant Mewn Angen (pdf)
 • Hysbysebion Y Gof
 • Cyflwyno gwybodaeth i’r Llywodraethwyr (i ddilyn)
 • Rheolau Ffrindiau Ffeind (i ddilyn)
 • Casglu arian ‘Save the Children’ (i ddilyn)
 • Bocsys Nadolig – Lloches i ferched (i ddilyn)

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan llaisdisgyblioncymru.org.uk

 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru