logo

News Children School Parents Contact curriculum Sponsors Cymraeg
homess-21

Welcome to the School Council's Page

(English translation coming soon...)


Eich Llais, Eich Dweud!

logo Cyngor YsgolBeth yw cyngor ysgol?

Grŵp o ddisgyblion yw Cyngor Ysgol, sydd wedi cael eu hethol gan eu cyd ddisgyblion i gynrychioli barn a chodi materion gydag uwch-reolwyr a llywodraethwyr yr ysgol. Rhoddir y cyfle i’r cyngor ysgol fwrw ymlaen â phrosiectiau gwahanol ar ran y disgyblion, a chyfrannu at gynllunio, cynllun datblygu’r ysgol, cyfarfodydd llywodraethu a phenodiadau staff.

Cyngor Ysgol Pont y Gof 2023-24

Cynrychiolir y Cyngor Ysgol gan ddosbarthiadau blynyddoedd 2 i 6. Ar ddechrau bob blwyddyn cynhelir pleidlais yn y dosbarthiadau er mwyn ethol dau ddisgybl i’w cynrychioli ar y Cyngor Ysgol. Bydd yr aelodau yn cyfarfod dwywaith y tymor er mwyn trafod syniadau’r cynghorau dosbarth cyn penderfynu ar flaenoriaethau a rhaglen weithredu am y tymor. Bydd yr aelodau yn rhannu eu blaenoriaethau yn dymhorol gyda holl ddisgyblion yr ysgol, staff, corff llywodraethu a’r gymuned.

Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol

  Gofynion Disgyblion Ysgol Pont y Gof (Medi 2023)

  Dosbarth Cofan

 • Anifeiliaid Anwes
 • Dosbarth Trewen

 • Offer chwarae tu allan e.e castell neidio
 • Dosbarth Seithbont

 • Mwy o lyfrau
 • Cael defnyddio offer chwaraeon amser chwarae
 • Dosbarth Rhyd Goch

 • Cael ymddygiad gwell amser chwarae e.e plant i fod yn hapusach
 • Tacluso’r ysgol – Tu mewn a thu allan e.e yr ardd
 • Ychwanegol

 • Clwb darllen
 • Creu ffilm i gyfarch ymwelwyr
 • Clybiau ar ôl ysgol
 • Cefnogi elusennau lleol

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan llaisdisgyblioncymru.org.uk

Eco-Schools logo Ysgolion Iach logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru