logo

News Children School Parents Contact curriculum Sponsors Cymraeg
homess-dosbarth-1

News

 

19.11.21 Diwrnod Plant Mewn Angen (Welsh Only)

Llongyfarchiadau mawr i bawb am lwyddo i redeg/cerdded 281 milltir yn yr ysgol heddiw ar gyfer her #Amdani21 @BBCRadioCymru a @boimoel.
Anhygoel 👏🏼
Rydym wedi casglu swm o £140.50 tuag at yr achos arbennig.

 • 241121-her-1
 • 241121-her-2
 • 241121-her-3
 • 241121-her-4

12.11.21

 • newyddion-12-11-21-1
 • newyddion-12-11-21-2

10.11.21

Diolch i Tudur am gyflwyniad i Dudalen y Plant yn ein papur bro, Llanw Llŷn.
Rwy’n siwr y bydd sawl un o’r plant yn mynd ati i feddwl am syniadau creadigol i’w cynnwys ar y dudalen mis nesaf.

 • newyddion-10-11-21-1
 • newyddion-10-11-21-2
 • newyddion-10-11-21-3
 • newyddion-10-11-21-4

5.11.21 Y Carped Coch!

Pawb yn edrych yn hynod smart yn eu gwisgoedd heddiw. Y grwpiau wedi gweithio'n galed i greu y ffilmiau ac yn sicr wedi cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau creadigol gyda'r holl waith perfformio a golygu.
Mi fydd heddiw'n ddiwrnod i'w gofio i bawb rwy'n siwr.
Ewch draw i wefan Youtube yr ysgol i weld eu campweithiau!

 • newyddion-5-11-21-1
 • newyddion-5-11-21-2
 • newyddion-5-11-21-3
 • newyddion-5-11-21-4

5.11.21 Derbyn eu gworbrau wrth gerdded hyd y Carped Coch2.11.21

Ar y dydd Gwener cyn y gwyliau, cafodd plant blwyddyn 3, 4, 5 a 6 gyfle i arddangos eu dyfeisiau difyr.
Wel am anhygoel, roedd pawb wedi bod wrthi yn ddiwyd yn gwneud eu dyfais arbennig eu hunain. Roedd gwaith pob un ohonynt yn werth eu gweld.
Da iawn chi blant.

 • newyddion-2-11-21-1
 • newyddion-2-11-21-2

23.10.21 Dyma ein gwasanaeth Diolchgarwch eleni.15.10.21 Sêr yr Wythnos

 • 1510210ser-yr-wythnos-3

15.10.21 Sêr yr Wythnos

 • newyddion-15-11-21-1

14.10.21 Diolch yn fawr iawn Rhys Gwyn Roberts

Diolch o waelod calon i Rhys eto am daith hynod ddifyr.
Y plant wedi dysgu llawer ac wedi mwynhau yn arw er gwaetha Morus y gwynt!
Diolch yn fawr iawn Rhys Gwyn Roberts

 • morus-1
 • morus-2
 • morus-3
 • morus-4
 • morus-5
 • morus-6

10.10.21 Sêr yr Wythnos

 • ser-2

3.10.21 Sêr yr Wythnos

 • ser-1

27.9.21 Dosbarth cadw'n heini ar-lein gyda Dementia Actif Gwynedd.

Cafodd y Cyfnod Sylfaen ddosbarth cadw'n heini ar-lein gyda Dementia Actif Gwynedd. Ar ddiwedd y sesiwn mi ganodd y plant i'r bobl. Roedd aelodau Dementia Actif wrth eu boddau, gobeithio cawn wneud hyn eto yn fuan!

 • dementia

20.9.21 Mynd am dro i Garnfadryn

Ar ddechrau'r wythnos cafodd plant y Cyfnod Sylfaen fynd am dro i Garnfadryn a chael dod i adnabod yr ardal yn well gyda Rhys Gwyn Roberts. Diolch o waelod calon iddo, roedd hi'n daith hynod o ddifyr. Roedd y plant wedi mwynhau yn arw ac wedi dysgu llawer am yr ardal a'r byd natur.

 • garn-1
 • garn-2
 • garn-3
 • garn-4
 • garn-503.09.21 Croeso!

Eleni, rydym yn croesawu 9 o blant bach i'r ysgol. Gobeithio y cewch amser arbennig yma ym Mhont y Gof.

 • 241121-croeso

 

In This Section:

 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru