logo

News Children School Parents Contact Sponsors Sponsors Cymraeg
homess-dosbarth-1

News

18.05.17 Swimming Gala

imageA huge congratulations to everyone who competed in the Swimming Gala today! We managed to come first out of the schools with more than 80 pupils. Well done everyone!


27.03.17 Coffee Morning

imageThank you to everyone who came along to our coffee morning. Everybody had fun cooking, chatting and raising money. Plenty of money was raised towards different charities. Year 5 and 6 would like to thank everybody for their support. Click here to see more photos


23.03.17 Coffee Morning

imageA big thank you to some of the parents who came in to help us prepare for our coffee morning this afternoon.
Remember to pop by tomorrow morning between 10-11 for a cup of tea and cake! Click here to see more photos


17.03.17 Pêl Rwyd (Welsh only)

imageYn dilyn eu llwyddiant yr wythnos diwethaf ym Mhorthmadog, bu i'r tîm gael mynd yn eu blaenau eto'r wythnos hon, i'r rownd nesaf, y tro hwn yn chwarae timau o Wynedd gyfan. Bu iddynt chwarae yn arbennig o dda, a bu i bawb ddod o'r twrnament yn wen o glust i glust. Llongyfarchiadau iddynt am fynd mor bell, a diolch anferthol i Heidi Bakwell (rhaint yn yr ysgol) am eu hyfforddi.


13-14.03.17 Plas Menai

imageA big thank you to Plas Menai for the brilliant time had over the past few days. Everybody had fun kayaking, sailing, climbing and cycling! Click here to see a few of the photographs!!


22.11.16 Seiri'r Coed (Welsh only)

imageMae'r Seiri wedi bod yn brysur yn paratoi at ei ffair Nadolig cyntaf yn Hwyl yr Wyl, Pwllheli y penwythnos hwn!


18.11.16 Plant Mewn Angen (Welsh only)

imageY Cyngor Ysgol wedi llwyddo i gasglu £210 ar gyfer Plant Mewn Angen heddiw. Diolch i bawb am y gefnogaeth!


17.11.16 Llongyfarchiadau Gwenan Haf Jones (Welsh only)

imageHoffai Ysgol Pont y Gof longyfarch Gwenan Haf Jones ar ei llwyddiant yn Rali Goffa James Trenholme y penwythnos diwethaf. Rhannodd ei phrofiadau gyda Blwyddyn 3 a 4.
Yn y llun gwelir rhai o blant a buodd yn brysur yn cynhorthwyo ar y noson.


 

In This Section:

 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach  logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru