logo

News Children School Parents Contact Sponsors Sponsors Cymraeg
homess-25

Curriculum for Wales

 

lthe pont y gof handbook front page

 

A new curriculum in Wales

Changing the way children and young people learn in school

To download the A new curriculum in Wales handbook click here

 

Let's get started

A guide for children young people and families

To download the Let's get started handbook click here

 

6 Maes Dysgu;

 • Celfyddydau Mynegiannol
 • Iechyd a Lles
 • Y Dyniaethau
 • Mathemateg a Rhifedd
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

 

Y 4 Diben;

 • Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog
 • Cyfranwr Mentrus, Creadigol
 • Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus
 • Unigolion Iach, Hyderus

 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru