logo

News Children School Parents Contact curriculum Sponsors Cymraeg
slideshow-4

Language Charter

 

Welsh only available...

Siarter Iaith Ysgol Pont y Gof 2019 - 2020

Gwybodaeth o Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd?

Mae siarter iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd yn deillio o waith manwl y Gweithgor Dylanwadu ar ddefnydd Cymdeithasol Plant o’r Gymraeg. Ei phrif ddiben yw sicrhau bod y Gymraeg, a defnydd cymdeithasol ein plant a phobl ifanc ohoni yn ffynnu.

Beth yw manteision Siarter Iaith Gymraeg yr AALL?

Mae datblygu gafael ar iaith gref yn mynd i ddylanwadu ar ansawdd cyrhaeddiad addysgol, ac mae pob ymchwil yn dangos bod disgyblion sy’n hyderus ddwyieithog yn cyflawni’n dda. Dwy iaith dwywaith y dewis.

Cyngor Siarter Iaith 2019 – 2020

Eleni cynrychioli’r Cyngor Siarter Iaith gan ddisgyblion o flynyddoedd 5 a 6. Bydd yr aelodau yn cyfarfod dwy waith yn ystod y tymor er mwyn pennu amcanion tymhorol. Bydd yr aelodau yn cael cyfleoedd i adrodd yn ol a rhannu eu syniadau gyda disgyblion, cyngor ysgol, staff, y llywodraethwyr a’r gymuned.

Rydym wedi derbyn gwobrau Efydd, Arian ac Aur.

Siarter Iaith

Siarter Iaith

• Targedau tymor yr hydref (i ddilyn)
• Lluniau – gwobr Efydd, Arian ac Aur

Apps Cymraeg i'w defnyddio yn y cartref:

http://cymraeg.llyw.cymru/apps

Eco-Schools logo Ysgolion Iach  logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru