logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu cwricwlwm Noddwyr English
homess-21

Gwefannau Defnyddiol

Cyfnod Sylfaen

 

CA2


Mathemateg

 

 

Thema

Diogelu

Gwefanau lle mae gan y disgyblion gyfrinair, [cysylltwch gyda’r ysgol os nad ydych yn cofio eich cyfrinair]

Wesbites where the children have their own password [contact the school if you don’t remember you password]

 

Hwb

Rhag ofn bod hyn yn help i rywun sy'n brin o beiriant addas i wneud gwaith ysgol.Eco-Schools logo Ysgolion Iach  logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru