logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu cwricwlwm Noddwyr English
homess-21

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Rydym yn hynod ddiolchgar o'r gwaith caled mae'r rhieni yn ei wneud i godi arian i'r disgyblion gael adnoddau gwerthfawr.


Ffair Haf

Diolch i'r Gymdeithas Rieni am gynnal Ffair Haf ar noson y mabolgampau. Roedd pob math o stondinau i bawb eu mwynhau. Casglwyd swm da o arian unwaith eto eleni.

 • merch ifanc wedi ennill tegan yn ffair haf
 • plant ifanc gyda hufen ia yn y ffair haf
 • plant ifanc yn cael paentio gwynebau yn y ffair haf

 


Ras Hwyaid

 • 201120-ras-hwyaid-1
 • 201120-ras-hwyaid-2
 • 201120-ras-hwyaid-3
 • 201120-ras-hwyaid-4
 • 201120-ras-hwyaid-5
 • 201120-ras-hwyaid-6
 • 201120-ras-hwyaid-7
 • 201120-ras-hwyaid-8
 • 201120-ras-hwyaid-9

 

Parc chwarae

 • 201120-ardal-chwarae-1
 • 201120-ardal-chwarae-2
 • 201120-ardal-chwarae-3
 • 201120-ardal-chwarae-4

 

Ty Bach Twt

 • 201120-ty-bach-1
 • 201120-ty-bach-2

 

Mentergarwch

 • 201120-mentergarwch-1
 • 201120-mentergarwch-2
 • 201120-mentergarwch-3
 • 201120-mentergarwch-4

Hydref 2019- Cyfnod Sylfaen

Bu plant dosbarth derbyn a blwyddyn 1 yn brysur yn gwerthu llyfrau ryseit. Roedd pawb wedi cynnwys eu hoff ryseit y teulu ac wedi gwneud £500 o elw. Diolch yn fawr iawn i'r holl gwmniau am ein noddi ac am eich cefnogaeth.


Yn yr Adran Yma:

 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru